En

Ennakkoluulotonta ja kestävää suunnittelua

LPR-arkkitehtien varmuus vaativissakin hankkeissa pohjautuu arkkitehtuurin ammattilaisista koostuvan tiimimme tietotaitoon ja vankkaan yhteisosaamiseen. Pitkän linjan kokemus yhdistettynä nuoruuden intoon luo sopivan kokonaisuuden kaikkeen tekemiseemme. Olemme arkkitehteinä realistisia visionäärejä, jotka tarjoavat oivaltavia ratkaisuja kaikkiin käyttötarpeisiin, hankesuunnittelusta toteutukseen.

Suhteemme arkkitehtuuriin ja jo olemassa olevaan on kunnioittava. Tämä näkyy vanhojen rakennusten korjaus- ja muutosprojekteissa sekä uudisrakennusten vähäeleisessä sovittamisessa ympäristöönsä. Siinä missä paikka ja aika määrittävät arkkitehtuuria ulkoisesti, ovat rakennuksen toiminta sekä käyttäjien tarpeet ja toiveet arkkitehtuuria sisäisesti muovaavia tekijöitä. Arkkitehtuuri jäsentyy tiloiksi ja muodoiksi näiden tekijöiden kohtauspisteessä. Kun käyttäjät kohtaavat suunnitellut tilat, muodot ja toiminnot, muuttuu arkkitehtuuri inhimilliseksi kokemukseksi.

Suunnittelufilosofiamme

Arkkitehtuurimme sitoutuu ehdottomasti tähän päivään: uudisrakennukset ovat selkeästi modernia arkkitehtuuria niin rakennuksen kokonaishahmon, muotokielen kuin yksityiskohtienkin osalta. Niin ovat myös vanhaa täydentävät uudet elementit. Tähtäämme hienovaraisuuteen ja kestävyyteen, emme itsetarkoituksellisuuteen tai hetkellisyyteen. Ratkaisumme ovat kekseliäitä ja ennakkoluulottomia. Paikan hengen löytäminen ja sen esiin tuominen on kuitenkin ensisijaista: vanha, olemassa oleva saa arvonsa ja uusi on nöyrää, mutta samanaikaisesti selkeästi omaa aikaamme.