LPR-arkkitehdit ja Helin & Co Arkkitehdit EU-parlamentin arkkitehtuurikilpailun finaaliin

EU-parlamentin suuri arkkitehtikilpailu on ratkaistu. LPR-arkkitehdit etenivät finaaliin yhdessä Helin & Co Arkkitehtien ja Sitowisen kanssa tehdyllä kilpailuehdotuksella ainoana suomalaisena kokoonpanona 132:n osallistujan joukosta. Kilpailu alkoi jo vuonna 2020, mutta ratkaisu saatiin tänä vuonna.

Voiton kilpailussa vei tanskalainen JDS Architects. Ehdotusta ei kuitenkaan toteuteta.

Kilpailu keskittyi Paul-Henri Spaak -rakennuksen uusimiseen, joka on Euroopan parlamentin päärakennus Brysselissä. Rakennuksessa sijaitsevat täysistuntosali ja lisäksi kansalaisten vastaanottoon, tiedotusvälineihin ja vierailijoiden juhlavastaanottoon liittyvät tärkeimmät toiminnot. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella monikäyttöinen ja joustava rakennus, joka yhdistyy sulavasti ympäröivään kaupunkiympäristöön ja luontoon, positiivisin ympäristövaikutuksin.

Kilpailuehdotuksessamme demokraattisia menettelytapoja symboloivat rakennuksen ympyrärakenteet. Muotojen sisälle sijoittuvat salit hahmottuvat rakennuksen muihin sisätiloihin sekä ulkotilaan korostaen demokraattisen päätännän läpinäkyvyyttä. Näiden kaarevien pintojen reunustama luonnonvalon valaisema aula luo rakennuksen ytimen sitoen rakennuksen monimuotoiset toiminnot ympärilleen selkeästi havainnoitavaksi kokonaisuudeksi. Rakennuksen ekologiset rakenteet sekä materiaalit, orgaaniset muodot ja inhimillinen mittakaava kuvastavat rakennuksen kestäviä arvoja.  

Tuomaristo kehui etenkin esityksen ilmaisuvoimaa, yhtenäisyyttä, puurakennetta sekä turvallisuuskonseptia.