En
Nokian hautausmaan siunauskappeli

Nokian hautausmaan siunauskappeli

Asiakas: Nokian seurakunta
Sijanti: Nokian hautausmaa
Valmistumisvuosi: Kilpailuehdotus 2007, 1. sija

LPR-arkkitehdit sijoittuivat 1. sijalle ehdotuksella ”Job” Nokian seurakunnan järjestämässä siunauskappelin suunnittelukilpailussa. Tarkoituksena oli löytää Nokian hautausmaalle toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen rakennus, joka sisältää siunauskappelin, vainajien säilytystilan ja hautausmaan huolto- ja sosiaalitilat.

Ehdotuksessa rakennus sijoittuu hautausmaan nykyisen kokoontumisaukion kohdalle avautuen päätilojensa kautta kauniiseen hautausmaamaisemaan.  Pääkerroksen tilat jaettiin kahteen vyöhykkeeseen. Yleisötilat eriytettiin henkilökunnan tiloista ja sijoitettiin siten, että päätilat muodostavat ulkoa sisälle ja maisemaan jatkuvan sakraalin tilasarjan.

Pääsisäänkäynti on korostetun juhlallinen ja rakennuksen arvokkuutta korostava. Siirtyminen salitilaan tapahtuu matalamman, rauhoittavan, levollisen aulatilan kautta. Pääosassa on lasipinnan kautta avautuva näkymä hautausmaa-alueelle. Kirkkosali jaettiin tilallisesti kahteen osaan. Matalammassa ja tunnelmaltaan intiimimmällä alueella, pääakselin reunalla, sijaitsee pääosa penkkiriveistä. 

Aputilat sijoitettiin päätilojen välittömään läheisyyteen. Henkilökunnalle ja toimistossa asioiville tehtiin oma erillinen sisäänkäyntinsä. Pohjakerrokseen sijoitettiin tiloja, joissa yleisöllä ei pääsääntöisesti ole tarvetta vierailla. Myös huolto sijoitettiin siten, että sen toiminta on mahdollisimman vähän esillä.

Rakennus pyrittiin suunnittelemaan rakennusteknisesti yksinkertaiseksi. Verhouksen takana runko ja rakennetyypit on toteutettavissa ilman erikoisratkaisuja. Arkkitehtuurin ja visuaalisen viestin muodostaa rakennusta kiertävä rei´itetty kuvioitu kuparilevyverhous sekä kirkkosalin taidelasipintojen välinen vuoropuhelu. Tavoitteena oli yhdistää arkkitehtoninen ja taiteellinen ilmaisu hengelliseen viestiin, jotka yhdessä muodostavat puhuttelevan ja hoitavan kokonaisteoksen.