En
Kansallismuseon lisärakennus

Kansallismuseon lisärakennus

Kuvagalleria ››

Asiakas: Museovirasto, Suomen Kansallismuseo, Senaatti-kiinteistöt
Sijanti: Helsinki
Valmistumisvuosi: Kilpailuehdotus 2019, jaettu 3. palkinto
Laajuus: 4170 m2

Museovirasto, Suomen Kansallismuseo ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät yleisen arkkitehtuurikilpailun nimeltään ”Uusi Kansallinen” Kansallismuseon lisärakennuksen suunnittelusta. LPR-arkkitehdit osallistuivat kilpailuun yhdessä Laidun Design Oy:n kanssa ehdotuksellaan ”Lähde”. Kaksivaiheisessa kilpailussa ehdotus karsiutui 185:n ehdotuksen joukosta viiden parhaan joukkoon. Lopullinen sijoitus oli jaettu 3. sija.

Lisärakennus suunniteltiin Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen suunnitteleman Kansallismuseon yhteyteen. Lisärakennuksen tarkoitus oli tarjota tilat suurten kansainvälisten näyttelyiden järjestämiseen Kansallismuseossa. Tilojen tuli olla muuntuvat ja soveltuvan monenlaisten kulttuuri-, taide- ja vapaa-ajan tapahtumien, konferenssien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Ehdotuksen teema oli nimensä mukaisesti lähde. Lähde-teema ilmenee ehdotuksessa kahdella tavalla: lähde on arkkitehtonisen ilmaisun sommitelmallinen lähtökohta ja toisaalta rakennuksen toimintaa kuvaava termi – museotoiminta ja sen syvät arvot ovat alkulähde sivistyksen perusrakenteille.

Kansallismuseon piha muodostaa yhdessä Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan ja Kaupunginpuutarhan kanssa Töölönlahtea kiertävän arvokkaiden julkisten, mutta kuitenkin muurien suojaamien kaupunkikeitaiden sarjan. Ehdotus pyrkii säilyttämään museon pihan puistomaisen rakenteen. Pihan kiinnostavuutta ja tilallisuutta kuitenkin kasvatetaan rohkealla vapaamuotoisella sommitelmalla, joka muodostuu teeman aiheista. Museon puisto jakautuu erilaisiin pihoihin, joilla kaikilla on oma teemansa. Piha-alueiden käsittely jatkaa rakennusta ympäröivien ulkotilojen historiaa. Eteläinen piha säilyy 1920-luvun aksiaalisommitelmana. Pohjoista pihaa kehitetään maisemapuistona.

Uuden laajennusosan ja vanhan yhdistämiseksi luodaan suunnitelmassa akseli, johon olemassa oleva pääte, nykyinen arvokas museorakennus liittyy. Museon sisäpihan, nk. Halkopihan, kattamisella luodaan yhteys pääaulasta laajennuksen ulkonäyttelytasoon. Akselin toinen pääte muodostuu uudesta sisäänkäynti- ja ravintolatoimintojen rakennusosasta, josta on yhteys maanalaisiin näyttelytiloihin.

www.uusikansallinen.fi