En
Linnankatu 24

Linnankatu 24

Kuvagalleria ››

Asiakas: Turun Yliopistosäätiö
Sijanti: Linnankatu 24, Turku
Valmistumisvuosi: 2011, 2017
Laajuus: 2500 k-m2

Luonnossuunnitelma on LPR-arkkitehtien kaavamuutosta varten laatima ehdotus asuin- ja liikekerrostalon sijoittamisesta Turun Yliopistosäätiön omistamalle tontille. Aurajoen varrella sijaitsevalle tontilla on kaksi 1840-luvun rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta suojeltua rakennusta. Tontti on lisäksi osa Turun kansallista kaupunkipuistoa, joka perustettiin erityisten ympäristön arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja historiallisesti merkittävä sekä kerroksellinen, ja sen kulttuurihistoriallinen todistusarvo on erittäin korkea.

Toimeksiannon lähtökohtana oli rakennuksen tutkiminen tontille siten, että tontin halki kulkeva nykyinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys Humalistonkadulta Aurajoen ylittävälle Teatterisillalle säilyy. Suunnittelu- ratkaisussa ehdotettiin tontille rakennettavan seitsemänkerroksisen asuin- ja liikekerrostalon rakentamista. Autopaikat sijoitettiin maan alle ja tontilla sijaitsevat säilytettäviksi osoitetut puut korvattiin uusilla. Kaava tuli lainvoimaiseksi 27.10.2018