En
Luostarinkatu 5

Luostarinkatu 5

Kuvagalleria ››

Asiakas: Turun kaupunki, tontinluovutuskilpailun ehdotus 2020
Sijanti: Luostarinkatu 5, Turku
Valmistumisvuosi: 2020
Laajuus: 2100 k-m2

Huvilarivi – kaupunkikuva

Luostarinkatu 5 asettuu osaksi monimuotoista rakennettua ympäristöä. Pohjoisessa tonttia rajaa puiston laidan huvilamaiset rakennukset, idän suunnassa puutalokokonaisuus, eteläpuolella päiväkotirakennus ja lamellitalot sekä länsipuolen lamelli sekä pistetalot. Naapuritonttien kauniit huvilamaiset rakennukset luovat miellyttävät viitekehyksen puistovarren rakennuksista, johon tukeutuminen vahvistaa uudisrakennuksen identiteettiä.

Rakennuksen muodonanto sekä materiaalit korostavat rakennuksen kappalemaisuutta säilyttäen sen molemmin puolin näkymän Vartiovuoren puistoon. Puiston puolella viistetty katon muoto luo jatkeen Spoofin asuinpalatsin sekä Villa Solariksen muodostaman rakennusrivin jyrkkeneville kattoprofiileille. Vastaavasti viistetty katto sitoo rakennuksen osaksi sen naapuri puutalojen erisuuntaisia harjakattoja Luostarinkadun suuntaan.

Asuinrakennuksen konsepti tukeutuu rakennuksen sijoittumisen ja korkeusvaatimusten osalta alueen asemakaavan luonnokseen. Pihan puolella rakennusmassa viistoutuu tukeutuen vanhan kaavan koordinaatistoon toimien kytköksenä päiväkotirakennuksen sekä uudempien rakennuskerrostumien välillä. Moderneilla detaljiratkaisuilla, muodonannolla sekä aukotuksella tuodaan esille rakennuksen ajallinen kerros kaupunkiympäristössä.

Huvilarivi – Huvila puistossa

Vartionvuoren puiston tarjoama miellyttävä asuinympäristö sekä puiston olemassa olevat toiminnot oleskelutiloina toimivat ulkotilojen suunnittelun lähtökohtina. Matala päiväkotirakennus luo suojaisan pienilmaston asuinrakennuksen edustalle. Näkymät puistoon avartavat pihaa ja korostavat alueen identiteettiä.

Pihan viheralueet jakautuvat kolmeen teemaan. Saapumispihan koristeheinät ja lehtipuut luovat siistin ja helppohoitoisen ilmeen. Oleskelupihan hedelmäpuu ja hyötykasvipuutarha muodostavat oleskelualueen pihan aurinkoiseen lounaisosaan viitteenä alueen historia Gadolinin laboratorion puutarhana. Tontin varjoisa koillinen rinne nousee nurmipintaisena kytkien Luostarinkatu 5:n pihan osaksi Vartiovuoren puistoa.

Kulku tontille, tontin huoltoajo sekä sisäinen liikenne keskittyvät tontin Kaakkoiskulmaan. Paikoitus ratkaistaan maanalaisena ja parkkihallin yläpohja istutetaan osaksi pihan viheralueita. Sadevesiä viivytetään tontilla viherrakentamisen sekä imeytyskenttien avulla.

Huvilarivi – Huvila-asunnot

Asuintypologian lähtökohtana on huvilamainen asuminen, jossa korostuu yhteys ulkotilan ja sisätilan välillä. Väljät asuntopohjat sekä joustavat tilaratkaisut mahdollistavat asuntojen soveltuvuuden eri elämänvaiheisiin. Sisä- ja ulkotilan yhteyttä korostetaan isoin ikkunoin sekä julkisivupinnalta sisälle asuntoihin välittyvin arkkitehtuurin muodoin sekä materiaalein. Tilavat parvekkeet laajentavat elämän osaksi Vartiovuoren puistoa. 

Rakennuksen runko on paikalla valettua betonia. Pilarilaattarakenne mahdollistaa asuntojen avonaisuuden ja joustavan tilajaon. Rakennuksen toteutettavuus on huomioitu siirtämällä paikoituskellaria ja ajoluiskaa irti naapuritontista tonttien väliselle raja-alueelle kohdistuvan rasituksen minimoimiseksi. Arkkitehtuurin viistotut rakenteet hallitaan pääosin parvekerakenteissa, jolla varmistetaan niiden toimivuus. Ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisena.