En
Tapiolan Kulttuurikeskus ja Kulttuuriaukio

Tapiolan Kulttuurikeskus ja Kulttuuriaukio

Kuvagalleria ››

Asiakas: Espoon kaupunki
Sijanti: Tapiola, Espoo
Valmistumisvuosi: 2018
Laajuus: 15 000 m2 kulttuurikeskus, 17 800 k-m2 asuminen

LPR-arkkitehdit osallistui vuonna 2018 yhdessä Anttinen Oiva Arkkitehtien ja maisemasuunnittelutoimisto Masu Planningin kanssa Tapiolan kulttuurikeskuksen, kulttuuriaukion sekä niiden ympäristöä koskevaan arkkitehtuurikilpailuun ehdotuksellaan ”Playa”. Espoon kaupungin järjestämän yksivaiheisen kutsukilpailun tarkoituksena oli löytää toiminnallisesti monipuolistuvan kulttuurikeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Lisäksi haettiin kaavanmuutoksen pohjaksi arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoista suunnitelmaa, jolla kehitettäisiin Tapiolan Kulttuuriaukion ympäristön kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta ja vetovoimaisuutta. Kulttuurikeskuksen osalta tehtävä sisälsi erityisesti tilat Espoon kaupunginteatterin käyttöön.

Kilpailuehdotuksen ratkaisussa teatteri sijoitettiin kulttuuriaukion alle ja kirjastoa laajennettiin avautumaan keskusaltaan suuntaan. Kaupunginteatterin kaupunkikuvallinen konsepti ja samalla kulttuuriaukion idea perustui ajatukseen, jossa lähiympäristön maastonmuodot nostetaan katsomon maanpäällisen osan yli siten, että se on joka suunnasta lähestyttäessä liikennöityä pintaa. Maisema-arkkitehtuuri ja viherympäristö nivoutuvat osaksi kokonaisuutta. Maanalaisiin tiloihin saadaan luonnonvaloa kattoikkunoiden kautta.

Samalla avautuu monipuolisia näkymäakseleita sisä- ja ulkotilojen välillä. Näin syntyy monimuotoinen kaupunki- ja sisätilojen kudelma, joka yllätyksellisenä kannustaa käyttöön; leikkiin, löytämiseen, oleskeluun. Kulttuuriaukio ja kulttuurikeskus luovat alustan uudenlaiselle urbaanille yhteisöllisyydelle. 

Kilpailuehdotuksen mukaiset toiminnalliset muutokset Arto Sipisen suunnittelemaan kulttuurikeskukseen suunniteltiin alkuperäisen arkkitehtuurin hengessä. Suurimmat muutokset nykyiseen rakennukseen tehtiin kellarikerroksessa. Opetus- ja aputilat sijoitettiin uudelleen siten, että saatiin riittävä aulatila palvelemaan kaupunginteatterin toimintaa ja tuomaan joustavuutta myös ylempien salien toimintaan.

Laajennettavan kirjaston lähtökohtina ovat tilojen avoimuus, joustavuus ja muunneltavuus. Ehdotuksessa sekä kirjasto- että teatteritilojen saavutettavuutta ja näkyvyyttä tapahtuma-aukion suuntaan parannetaan uusin sisäänkäynnein sekä julkisivun avauksin lasipinnoin.

Kaupunginteatterin konsepti suunniteltiin toiminnan ehdoilla. Pääsalin katsomo on muunneltavissa katsomo- ja porraselementeillä kulloinkin valittavan katsomomuodon mukaan. Tila on rajattavissa haluttuun muotoon modulaarisilla seinäelementeillä, jotka mahdollistavat muunneltavan akustiikan puhesalista esimerkiksi akustisen oopperan vaatimuksia vastaavaksi. Teatterin näyttämö sivutiloineen, katsomo, verstaat ja harjoitussali sekä lastaussilta sijaitsevat kaikki samalla tasolla, jotta lavasteiden kokoonpano ja liikuttelu on vaivatonta.

Uusien asuinkortteleiden lähtökohtana oli jatkaa Tapiolan luonnonläheistä ja avointa tunnelmaa sekä inhimillistä mittakaavaa samalla, kun korttelirakennetta tiivistetään huomattavasti. Lähtökohtana rakennusten sijoittelulle toimi tavoite säilyttää kalliosta metsäluotoa laajana yhtenäisenä vyöhykkeenä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä