Mynämäen Pyhän Laurin kirkko - ulkokuva

Mynämäen Pyhän Laurin kirkko

Kuvagalleria ››

Asiakas: Mynämäen seurakunta
Sijainti: Kirkkokatu 3, Mynämäki ››
Valmistumisvuosi: 2011
Laajuus: 1140 m2

Suomalaiset keskiaikaiset kivikirkot erottuvat maailman arkkitehtuuriperinnössä selkeästi omaleimaisena kokonaisuutenaan.  Näiden kirkkojen restaurointityöt muodostavat LPR-arkkitehdeilla oman erityisosaamisalueensa, jossa pääosa on arvokkaan kulttuurihistoriallisen aineksen säilyttämisessä tuleville polville. Samaa päämäärää edistää myös toiminnallinen ja tekninen parantaminen.

Mynämäen Pyhän Laurin kirkko on rakennettu vuosien 1425 – 1440 välisenä aikana. Keskiaikainen kivikirkko peruskorjattiin ja restauroitiin vuosina 2009 – 2011. Korjaustarpeet painottuivat toisaalta teknisten järjestelmien uusimiseen ja toisaalta toiminnallisten parannusten aikaansaamiseen.

Merkittävässä osassa olivat kirkon interiöörin muutostarpeet, kuten alttarin ja kuorin uudelleen järjestely, valaistus, pintojen uusiminen sekä esineistön konservointi. Myös palo- ja henkilöturvallisuutta parannettiin. Kirkon sähköasennukset, valaistus sekä äänentoisto- ja hälytysjärjestelmät uusittiin.

Toiminnallisia kohennustarpeita olivat alttarin ja kuorin muutostyöt, wc-, siivous- ja teknisten tilojen rakentaminen, asehuoneen ja tornihuoneen muuttaminen lämpimiksi tiloiksi, sakariston uudelleen kalustaminen sekä urkulehterin toisen poistumisportaan rakentaminen. Samalla kirkkoon palautettiin lankkulattia.

Triumfikrusifiksi siirrettiin pohjoisseinältä alkuperäiselle paikalleen kuorin etureunan tasalle. Kuorialueen lattiatasoa laskettiin yhdellä askelmalla. Kuorin, sakariston ja asehuoneen lattiat laatoitettiin käsinlyödyillä tiililaatoilla.

Rakennuksen sisätilat maalattiin ja kalkittiin kauttaaltaan lukuun ottamatta keskilaivan neljää holvia, joiden keskiaikaiset maalaukset otettiin esiin paksun rappauskerroksen alta. Maalaukset ovat ainutlaatuisia, eikä niitä ole koskaan korjailtu eikä vahvistettu.

Paanukatto tervattiin, ja asennettiin vesikourut ja syöksytorvet. Tornin puuverhoukset ja ulko-ovet maalattiin. Kaikki ikkunat peruskorjattiin ja maalattiin.

www.mynamaenseurakunta.fi