Turun kaupunginteatteri - julkisivu auto

Turun kaupunginteatteri

Kuvagalleria ››

Asiakas: Turun kaupunki
Sijainti: Itäinen Rantakatu 14, Turku ››
Valmistumisvuosi: 2017
Laajuus: 9500 m2 peruskorjaus, 4700 m2 laajennusosa

Turun kaupunginteatterin korjaus- ja laajennushanke on esimerkki suojellun modernin arvorakennuksen korjaukseen ja laajentamiseen liittyvän problematiikan ratkaisusta. Uusi laajennusosa haluttiin liittää olemassa olevaan siten, että laajennuksella on oma karaktäärinsä samalla kun alkuperäistä osaa suojellaan. Teatterirakennuksen keskeinen ja näyttävä sijainti Aurajoen varrella teki laajennustyöstä lisäksi kaupunkikuvallisesti haastavan.

Turun kaupunginteatterin rakennus on valmistunut 1962. Sen suunnittelivat arkkitehdit Aarne Hytönen, Risto-Veikko Luukkonen ja Helmer Stenroos. Rakennus toteutettiin aikanaan tiukalla budjetilla ja lisätilojen tarve ja tilojen muutostarpeet tulivat ajankohtaisiksi jo kymmenen vuotta uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen. Rakennuksen täytettyä 50 vuotta aloitettiin kaupungin puolesta peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelu.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen painopisteet olivat laajennusosan sovittamisessa olemassa olevaan teatterirakennukseen ja vaativaan maastoon, toiminnallisen monimuotoisuuden ratkaisemissa, talotekniikan uudistamisessa ja kaupunkikuvallisissa aspekteissa.

Tuotantotilat ajanmukaistettiin: laajennusosaan sijoitettiin uusi metalli- ja puutyöverstas, maalaamo sekä puvustamo ja verhoomo. Laajennukseen sijoitettiin myös uusi teatterisali. Lisäksi päänäyttämön yhteyteen lisättiin tilaa lavasteiden vaihdolle. Laajennuksesta johtuen myös liikenne-, pysäköinti- sekä tavaraliikennejärjestelyt suunniteltiin uudelleen. Teatterin talo- ja esitystekniikka ajanmukaistettiin.

tkteatteri.fi