En
Paraisten kirkko

Paraisten kirkko

Kuvagalleria ››

Asiakas: Paraisten seurakuntayhtymä
Sijanti: Kirkkoesplanadi 3, Parainen
Valmistumisvuosi: 2011
Laajuus: 830 m2

Suomalaiset keskiaikaiset kivikirkot erottuvat maailman arkkitehtuuriperinnössä selkeästi omaleimaisena kokonaisuutenaan.  Näiden kirkkojen restaurointityöt muodostavat LPR-arkkitehdeilla oman erityisosaamisalueensa, jossa pääosa on arvokkaan kulttuurihistoriallisen aineksen säilyttämisessä tuleville polville. Samaa päämäärää edistää myös toiminnallinen ja tekninen parantaminen.

Paraisten kivikirkon vanhimmat osat ovat 1200-luvulta, jolloin paikalla sijainneeseen, nykykirkkoa edeltävään puukirkkoon rakennettiin kivirakenteinen sakaristo. Sakaristo on osa nykyisen kivikirkon itäpäädyssä edelleen sijaitsevaa ns. suomalaista kirkkoa. Nykyinen kirkko on rakennettu pian sakariston rakentamisen jälkeen.

Kirkkotila on keskiaikaisista kirkoistamme hienoimpia ja rakentamisen laatutaso on ollut erittäin korkea. Kirkon runkohuone on suurikokoinen, ulkomitoiltaan 35,7m x 19,3m. Malliltaan se on pseudobasilika: keskilaiva on sivulaivoja korkeampi. Holvistoa kannattavat kahdeksankulmaiset tiilipilarit. Interiöörissä tiilipinta on näkyvässä roolissa, myös monipykäläiset arkadikaaret ja yksinkertaisemmat vyökaaret ja holviruoteet ovat tiiltä. Kirkon seinien ja holviston maalaukset sijoittuvat vain osiin rakennusta. Kokonaisuuteen liittyy vielä 1400-luvun lopulla valmistunut asehuone sekä 1700-luvun puolivälissä rakennettu luuhuone.

Korjaustavoitteet hankkeessa painottuivat teknisten järjestelmien uusimiseen ja toiminnallisiin parannuksiin mm. huomioimalla esteettömyysvaatimukset. Seinä- ja kattopinnat puhdistettiin ja joitakin pintoja uusittiin tarpeen mukaan. Esineistö luetteloitiin ja sille laadittiin konservointiohjelma. Kirkon paloturvallisuutta parannettiin asentamalla kirkon ullakolle sammutusjärjestelmä sekä uusimalla palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät. Myös kirkon sähköasennukset, valaistus sekä äänentoistojärjestelmä uusittiin.

https://www.lansiturunmaanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/paraisten-kirkko