Suomenlinna - pääjulkisivu

Suomenlinnakeskus

Kuvagalleria ››

Asiakas: Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti: Suomenlinna C74, Helsinki ››
Valmistumisvuosi: 1998
Laajuus: -

Inventaariokamari on osa Suomenlinnan maailmanperintökohdetta. Muutostyössä vanha osa kunnostettiin uuteen käyttötarkoitukseen mahdollisimman paljon säilyttäen. Uudet elementit liittyvät vanhaan modernilla tavalla, jolloin uusi ja vanha käyvät keskenään ja ympäristönsä kanssa mielenkiintoista dialogia. Oma aikamme tuo oman ajallisen kerrostumansa osaksi elävää kokonaisuutta.

Inventaariokamari ja siihen liittyvä pyöröpuuvaja rakennettiin vuosina 1778-83 armeijan laivaston varustevarastoksi ( Fredrik af Chapman). Korjaustyössä inventaariokamari kunnostettiin näyttelytiloiksi, verstaaksi ja auditorioksi. Tuhoutuneen puuvajan paikalle rakennettiin opastuskeskus. Maantasossa sijaitsevat yleisöpalvelutilat, toisessa kerroksessa henkilökunnan tilat, toimisto- ja neuvotteluhuoneet. Tekniikka on keskitetty uudisosaan, jotta vanha osa on voitu säilyttää mahdollisimman koskemattomana.

Uudisosan julkisivut on tehty vanhan osan tapaan umpinaisiksi. Pilarein kannatettu katto osoittaa rakennuksen laajuuden sen ruotsalaisella kaudella. Katto ulottuu vanhan osan ylitse, jolloin se lomittaa eri rakennusvaiheet ja aikakaudet toisiinsa. Lasinivel liittää uuden ja vanhan osan toisiinsa, mahdollistaen inventaariokamarin säilyneen osan hahmottamisen. Toimistotilat on rakennettu teräsrakenteen varaan konttina.

Uudisosassa on käytetty alueen identiteetille luontaisia materiaaleja, kuten puhtaaksi muurattua tiiltä sekä teräsrakenteita. Uudisosan rungon puupalkit ovat purkurakennuksesta talteen saatua massiivista mäntyparrua.

LPR-arkkitehdit suunnittelivat myös kohteen joustavasti muunneltavat näyttelyrakenteet, joilla mukaillaan rakennuksen historiaa varastorakennuksena.

www.suomenlinna.fi